I hønsegården går det en liten fin flokk med Jærhøns, disse forsyner oss godt med egg gjennom sesongen. De fjonge fjærdamene ligger som regel godt gravd ned i jorden og soler seg. De er rolige og snille.

I heiene som omringer planteskolen går det noen flotte villsauer, de pleier landskapet og hjelper oss med den jobben vi ikke rekker i en travel sesong. Er vi heldige får vi med oss lammingen tidlig på våren!

Dammene i Stine’s have huser endene våre. Der har de fritt valg mellom flere fine dammer, store gressplener og mange gjemmesteder. Om det er veldig travelt en dag og maten er forsinket er de ikke sene med å komme ned til butikken for å gi beskjed!

Grisene bader i sølepytten sin og kommer ivrig løpende når det er tid for mat, ellers bruker de tiden sin godt på å pløie jordstykket de har fått tildelt for sesongen.

Ikke mindre enn 5 katter bor på plassen. Truls, Trine, Fia, Finbeck & Pus. Fia elsker den ekstra oppmerksomheten hun får av besøkende, de andre er noe mer beskjedne.

Dere er hjertelig velkomne til å hilse på dyra våre, men husk at barn må gå sammen med en voksen.